Proces přípravy

Zjišťování technologických aspektů zařízení, objektu nebo systému prostřednictvím analýzy jeho funkčnosti, provozu a struktury se nazývá reverzní inženýrství. Další velmi omývané pojmenování typické pro obor trojrozměrného snímkování. Setkáme se s ním na samém počátku svého bádání k porozumění práce s 3d skener http://www.nc.cz/reklamni-predmety-nc_c2119.html em. Je jednou z nejdůležitějších činností, bez kterých bychom ničeho dále nedosáhli.
 

Řídíme se souřadnicemi

Oblak bodů nebo lépe mračno bodů v prostoru, které vzniká při skenování, je reprezentované náležitými souřadnicemi. Většinou se jedná o povrchové představení nějakého fyzického předmětu, který se zapíše do systému přístroje právě mračnem bodů, s kterých později sbíráme další informace pro dokončení naši zavedené práce.