Pamatujte na své zdraví

V poslední době se začíná stále více dávat do souvislosti stupňování se zdravotních problémů některých jedinců, ale i celé populace, narůstajícím zatížením vysokofrekvenčním elektromagnetickým polem. Je třeba, abychom si uvědomovali, že i obyčejným používáním mobilního telefonu, ba pouhým nošením ho prakticky přímo na těle v kapse oděvu, přispíváme k poškozování svého zdraví. Život bez bezdrátových technologií si však dnes již neumí představit nikdo z nás. Proto jediná možnost, jak dosáhnout toho, aby ochrana před elektrosmogem, který na nás útočí ze všech stran, byla účinná, je spolehnout se na některé z produktů BioProtect.

Vymoženosti moderní doby ano, ale…

Vymoženosti dnešní moderní doby nelze obcházet a ani bychom to určitě nechtěli. Vždyť se s nimi setkáváme v zaměstnání, ve školách, na sportovištích, v nemocnicích, obchodech, úřadech, na ulicích a náměstích, kde se nacházejí kamerové systémy, Wi-Fi, osvětlení a vysílače mobilních operátorů. Když už se tedy elektromagnetickému záření nemůžeme vyhnout, pojďme se alespoň všichni chránit a zachovejme si tak co nejlepší zdraví.